คำปรึกษาเมืองคดีคำปรึกษาเมืองคดี

คนส่วนใหญ่เหมือนกันโพรไฟล์ของทนาย–พลเมือง มันก็สมทนายของครอบคฟ้องศาล,ทนายความถูกกฏหมายบริการธุรกิจ. นักเรียนพารัฐกฎหมายจะสามารถในอนาคตจะทำงานใน งและที่สาธารณะกองค์กร อาชญากรรมโพรไฟล์พูดเพื่อตัวมันเอง:มันคือเอาเป็นว่าผมกำลังวุ่นวางอนาคตบการสืบสวน โปรดสังเกตว่าการเลือกโพรไฟล์ไม่ได้หมายความว่านั่นเป็นเรียนจบมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถทำในอนาคตในอีกแล้วประจำกองได้แล้ว!

แน่นอน,ตามกฎหมายการศึกษาต่างออก ต่างๆกันนะ ดังนั้นให้สูงขึ้นโรงเรียนของเศรษฐศาสตร์เอาเข็มทิศมาเขาหมายถึงทนายกับติในในทางเศรษฐกิจแบบห้วงบรรยากาศดังนั้นพวกเขาเกี่ยวข้องกับการฝึกใหญ่ของบล็อกทางเศรษฐกิจและถูกกฏหมาย น ตอน MGIMO งความสำคัญอยู่ระหว่างประเทศกฏหมายดังนั้นนักศึกษาเรียนประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,ระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจความสัมพันธ์,ระหว่างประเทศสาธารณะและเป็นส่วนตัวฏหมาย