คำแนะนำทางกฎหมายอยู่บ้านพักปัญหาเรื่องคำแนะนำทางกฎหมายอยู่บ้านพักปัญหา