คำแนะนำทางกฎหมายคำแนะนำทางกฎหมาย

สำหรับเกือบจะเป็นร้อยปีเป็นสิ่งที่เรียกว่ายานต้องบอกโกลบอลถูกกฏหมายเหมือนไม่มีปัญหาอยู่เลยสินะ ที่ปรากฏการณ์ของสังคมการแพทย์ทางวัฒนธรรมแล้วก็กลายเป็นเรื่องของ นการบังคับใช้กฎหมาย และถูกกฏหมายมีปัญหา

เป็นตามกฎหมายยาเสพติดปัญหาคนทำงานอยู่ในความหลากหลายของสถานการณ์