คำแนะนำทางกฏหมายคำแนะนำทางกฏหมาย

มันควรจะเป็นจำเป็นต้องบันทึกเมื่อวันนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะยินยอมให้คุณสมบัติตามกฎหมายความช่วยเหลือของอาชญากรรมทนายของคุณโดยไม่คำนึงถึงสถานะของเขาอยู่ในอาชญากรรมการประมวลผล พวกมืออาชีพใครให้พวกนี้บริการเรียกทนาย นี่คือไม่ได้จะพูดแบบนั้นเป็นคนมีสิทธิ์ไม่เพียงเพื่อให้คุณภาพทางกฏหมายแทนได้ไม่ใช่เป็นอิสระการ