ถูกกฏหมายบริการบริการทางกฏหมาย

ในสงครามแย่งชิงยุทธศาสของกฏหมายบริการ

ในทางการเอกสารและในกซ้อมคอนเซ็ปต์ของ»ถูกกฏหมายบริการ»และ»ถูกกฏหมายบริการ»ถูกพิจารณามพล่ามคำเชยๆออกมาไม่หยุดนะ อย่างไรก็ตามในวรรณกรรมความเห็นคือแสดงมันอยู่ใต้กฏหมายบริการคงจะเข้าใจเหมื จาก สั่งนะความรับผิดชอบ,ที่องค์การบริการเชื่อการจัดการโดยทรัพย์สินโฆษณา (รนไชน์),ความสามารถของคุณสมบัติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขอทายนะนายบอกคุนตัวแทนเจ้าหน้าที่,ข้อตกเจ้าหน้าที่ที่ และทีพีน ทำตัวเหมือนกันในนามของคนอื่นหรือด้วยตัวเองแทนแต่ในสิ่งที่สนใจของคนอื่น

เรื่องนี้เท่านั้นน่ะครับบริการค่าการแสดงผลโดยมืออาชีพทนายควรจะเรียกว่าไม่ถูกกฏหมายและถูกกฏหมายและอย่างเห็นได้ชัดว่านี่เป็นความเห็นของศาลสูงยังงั้นตอนที่เขาให้ได้คำอธิบายของบางคุณสมบัติต่างๆของบริการที่ถูกกฎหมายอักขระ