ถูกกฏหมายสนับสนุนถูกกฏหมายสนับสนุน

รูปแบบ

ส่วนหนึ่งเวลา(ระยะไกล)ย สำหรับแต่ละคน คนของส่วนหนึ่งต้องมุมมองวิดีโอ(จากอีก นาทีเป็นชั่วโมง),ทำการอ่านบทที่ตรงตามตำรากันหลายเพิ่มเติมข่าวแล้วค่อยตัดสินใจหนึ่งหรือการทดสอบเพิ่มเติม ที่แน่นอนมีสองคับใช้แฟลชและปรับลงานในแบบฟอร์มขอเรียงความกับเทียน

ความต้องการ

ที่แน่นอนการต้องการอย่างไม่เป็นพิเศษความรู้และมันถูกออกแบบสำหรับผู้ไม่ได้เป็นทนายความ:หน้าที่เทคนิค,นักลงทุนและใครที่อยากจะเริ่มธุรกิจของตัวเอง