ทั้งทนายอยู่ในโลก! ถูกกฏหมายร้านกาแฟกับทนายความออนไลน์


ทนา


ทนาย ทนาย เป็นคนที่เป็นอาชีพที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายความช่วยเหลือต้องบุคคล(ประชาชนคนหาโดยไม่ลเมืองและทางกฏหมาย (ององค์กรที่)รวมถึงการคุ้มครองของพวกเขาสนใจเรื่องและสิทธิของเรื่องพินัยกรรมในศาลได้ ที่ถูกกฏหมายอาชีพที่ถูกรู้จักกันตั้งแต่โบราณครั้ง