ทนายการบริการราคาทนายการบริการการเต้น

ภายใต้วันของการจ้างงานของทนายไม่

หมายถึงเวลาระหว่างปฏิทินวันตอนที่ทนาย เจาะจง ของครูใหญ่ไม่สนใจหรอกของจริงช่วงเวลาของงานของเขา

ใน ของกฏหมายช่วยทนายความในวันหยุดและช่วงวันหยุดเช่นเดียวในกรณีที่ถูกกฎหมายความช่วยเหลือเกี่ยวข้องกับการย้ายของทนายในอีกแขวง ตำบลจ่ายเงินไม่ใช่น้อยกว่าสองจำนวนเงินโดบประมาณนี้

ตอนที่ในกรณีที่ถูกกฎหมายความช่วยเหลือเกี่ยวข้องกับการย้ายของทนายมาจากที่อื่น,เงินของการเดินทางและ ค่าใช้จ่ายในกรณีนี้จะถูกตัดสินจากเหตุการณ์โดยข้อตกลงของงานปาร์ตี้ของวิตเตอเรียแต่อาจจะไม่ใช่น้อยกว่าที่ราคาของจริงค่าใช้จ่ายของทนาย