ทั้งทนายอยู่ในโลก! ถูกกฏหมายร้านกาแฟกับทนายความออนไลน์


อาชญากรรมกฎหมาย


สิ่งที่เราเรียกว่าอาชญากรรมกฎหมาย ไม่.หมายถึงรัฐบาลกลางและรัฐกฎนั่นทำให้แน่ใจว่าพฤติกรรมผิดกฎหมายและลงไปมันมีโทษถึงโดนกักขังหน่วงเหนี่ยแล้วหรือ น ของระบวนการยุติธรรมคือ รวมกันด้วของสองคนต่างออกประเภทของคดีน:ลางเมืองและอาชญากรรม กลางเมืองเรื่องเราก็ต้องขัดแย้งกันบ้างระหว่างผู้คนเกี่ยวกับที่ถูกกฏหมายหน้าที่และความรับผิดชอบพวกเขาเป็นหนี้ซึ่งกันและกัน อาชญากรรมคดีระหว่างนั้นเป็นข้อกตามล่าโดยอัยการสำหรับความรุนแรงของอาชญากรรม น อยู่ในสหรัฐอเมริกาอังกฤษเหมือนกันกฎหมายถือว่าช่วงโคโลเนียลครั้ง เหมือนกันกฎหมายคือกระบวนการนั่น และปรับปรุงกฎของที่ปกครองบางเผ่าพันธุ์นะ ครั้งนึงอเมริกากลายเป็นอิสระต่างประเทศมันรับเลี้ยงสหรัฐฎ เป็น'สูงยังงั้นกฎหมายของดินแดน' คนอเมริกันต่อไปเพื่อนจ้างนักกฏหมายของระบบซึ่งทำงานพร้อมกับเมืองและรัฐบาลกลาง น เท่าที่อาชญากรรมกฏเป็นห่วงเป็นใยแต่ละเมืองได้ตัวมันเอง รหัสซึ่งบ่งบอกอะไรหรือมันไม่ได้เป็นอาชญากรรม,ความรุนแรงของผิดและมันคุณต้องการหรอก อาชญากรรมคดีนี้โดยทั่วไปแล้ว ที่ หรือ จากพื้นฐานของธรรมชาติและชวนสูงสุดของ คุณต้องการหรอก แต่ละสถานะเป็นอิสระที่จะร่างใหม่อาชญากรรมกฎตราบใดที่พวกเขาเป็นพิสิทธิเสรีตามรัฐธรรมนูญนะ ดังนั้น,มันคืออะไรเป็นอาชญากรรมในหนึ่งของรัฐอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นอาชญากรรมใน ของรัฐนะ เป็นอาชญากรรมเกี่ยวข้องกับจริงจัง นั่นคือขุนนางต้องโทษประหายความตายหรือโดนกักขังหน่วงเหนี่ยสำหรับมากกว่าหนึ่งปีที่แล้ว ส่วนใหญ่ของรัฐอาชญากรรมกฎ เข้าไปในแตกต่างเรียนกับ องศาของคุณต้องการหรอก อาชญากรรมนั่นไม่ได้จำนวนมากต้อง เป็นปกติแล้วชื่อ น เป็น คือ สำหรับซึ่งกฎหมายเน้นแต่การลงโทษของไม่มีมากกว่าหนึ่งปี ติดคุก น้อยกว่าของแกหรอย่างเช่นบนถนนและบัตรจอดรถเป็นบ่อยนักเรียกโดยละเมิดทาง หลายคนคิดว่านั่นเจ้าหน้าที่ตำรวจ(ใครสืบสวนอาชญากรรม)ยังตั้งข้อหาญ่นะ นั่นเป็นความผิดพลาดทั่วๆไปแต่ยังไงก็ได้ ตำรวจรวบรวมหลักฐานและบางครั้งก็ให้การเรื่องพินัยกรรมในศาลได้ แต่อัยการ-รวมถึงเขตกทนาย,สหรัฐอเมริกากทนายและคนอื่น-ในที่สุดยตัดสินใจว่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยคือถูกดำเนินคนหรือไม่ เป็นมีคุณสมบัติพออาชญากรรมป้องกันทนายคือบ่อยเป็นเรื่องสำคัญสนับสนุนสำหรับใครโดนข้อหาอาชญากรรม พวกทนามากมายคุ้นเคยกับท้องถิ่นอาชญากรรมตามขั้นตอนและกฎ-บางคนอาจจะมีแม้แต่คนแรกทำงานเป็นอัยการ เรามีความหมายของคำขอเป็นโหลๆเหมือนกันอาชญากรรมภาพรวมของอยู่ในขั้นเป็นเรื่องภายในอาชญากรรมคอนเคล็ดลับสะบัดสิทธิเสรีตามรัฐธรรมนูญของคุณสิทธิของข้อมูลของประวัติอาชญากรรม,เคนอาชญากรรมและมากมากกว่านั้น