เว็บไซต์ขอคำแนะนำทางกฎหมายเว็บไซต์ขอคำแนะนำทางกฎหมาย

มันคงจะแย่มากเลยถ้าบางอย่างเด็กทนายความแค่ฝึกฝนในการสื่อสารกับลูกค้าพวกนี้จริงๆพยายามจะให้คนอื่นคำแนะนำทางกฎหมายที่ดีๆให้เป็นอิสระโดยไม่ต้องมีความรับผิดชอบผลที่ตามมา มันแย่กว่านั้น

หลาย»บริษัทกฎหมาย»ฉันใช้เวลาเป็นเงินจำนวนมากอยู่แล้ว-เรียกว่า»เว็บไซต์ของเลื่อนตำแหน่ง»สำหรับคำว่า»ปล่อคำแนะนำทางกฎหมาย»สำหรับแต่ละคลิกเป็นโฆษณาพวกเขาเต็มใจจะจ่ายเงินจริง!