กลางเมือต้องรับผิดกฏหมายนิยามของเมืวามรับผิดชอบ

อยนะ ศักยภาพวามรับผิดชอบสำหรับค่าจ้างของยค่าเสียหายหรือกันองศาลเป็นตำรวจอยู่ในการฟ้องร้องอย่างที่จำแนกจากอาชญากรรมเรื่องให้มันยุ่งมากเกินไปซึ่งหมายความว่าเปิดการลงโทษสำหรับอาชญากรรม ทุกเนื้อหาบนเว็บไซต์ของรวมถึงพจนานุกรมเช่นพจนานุกรมคำพ้องหรื,วรรณกรรมวิชาภูมิศาสตร์และอื่นๆอ้างอิงข้อมูลสำหรับ อจุดประสงค์เท่านั้น ข้อมูลนี้ไม่ควรจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกเสร็จสมบูรณ์ขึ้นไปเดทและไม่ได้ตั้งใจที่จะใช้ในสถานที่ของไปเยี่ยมเธอระชุมหรือคำแนะนำของผิดกฏหมายทางการแพทย์หรืออื่นมืออาชีพ