กับบ้านสำหรับคนขัดแย้งกันบ้าออฟฟิศของระหว่างประเทศนักเรียนบัณฑิต

เราหวังว่าคุณจะไม่ประสบการณ์เป็นบ้านพักการโต้เถียงเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามถ้าคุณทำมันได้คือทำมันสำคัญมากที่นายทำตามกฏหมาย ต้องหาทางออกหรอกนะ ไม่เคยหยุดจ่ายค่าเช่าเพราะคุณไม่มีความสุขกับของคุณอยู่บ้านพักสถานการณ์ (เชื่อมโยงส่ง -)ย