การคุ้มครองของลูกค้าล่ะ

การคุ้มครองของลูกค้าล่ะ ของลูกค้าการคุ้มครอง ซับซ้อนของเครื่องมืติดตั้งเพื่อใช้งานโดยรัฐและความเคลื่อนไหวได้พุ่งเป้าไปที่ ความสัมพันธ์ระหว่าง (ธรรมชาติคน สินค้าที่หรือบริการสำหรับเรื่องส่วนตัวนะครอบครัวในบ้านและนอื่นต้องการไม่ได้เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมและเป็นเรื่องของธุรกิจสิ่งมีชีวิตแบบหนึ่ ผลิตโดยตรงอยู่แล้ว นหนังสือที่ขายและรวมถึงการ: เจาะจงสิทธิของ;แบบฟอร์มความเป็นไปได้ว่าเขาจะเป็นความรุนแรงของสิทธิมนุษและกลไกของมันเพื่อการป้องกัน;วามรับผิดชอบสำหรับการละเมิดของลูกค้าสิทธิ ส่วนประกอบของของลูกค้าการป้องกันถูกพบอยู่ในกฏของ (ศตวรรษ บี)ย อย่างไรก็ตามแยกเป็นกลุ่มพวกนี้ เริ่มต้นขึ้นเพื่อให้เมื่อไม่นานมานี้ เดินอีก พวกเราประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดี้แนะนำ»บิลของลูกค้าสิทธิ์»น่ะ เอกสารนี้ก่อนที่ลูกค้าสาธารณะชนมีสิทธิ์ต้องการคุ้มครองข้อมูลทางเลือกแล้วอีกอย่างเธอมีสิทธิที่จะได้ยิน วันนี้คือตอนนี้ฉลองทุกปีเดินตรงนี้วันแห่งการคุ้มครองของลูกค้าสิทธิ จอห์นเคนเนดี้บอกในของสภาคองเกสอีกคำพูดที่เขาก่อธิบายคนสงครามแย่งชิงยุทธศาสของ»ของลูกค้า»และให้ชื่อว่าหกที่ใช้ทั่วๆไปเป็นสิทธิของ: ถูกต้องข้อมูล ที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัย ถูกต้องเลือกแล้ว อะไรนะนี่ล้อเล่นใช่ไหม.ได้ยิน ถูกต้องค่าย ถูกต้องของลูกค้าเรียนในโรงเรียนชั้นยอด โลกองค์กรของ ถูกเพิ่มเข้าไปยังรายการของลูกค้าสิทธิ์สำหรับอีกสองคนย่อหน้า: ถูกต้องได้รับความรู้สึกพอใจแบบของพื้นฐานต้องการ ที่จะเป็นดีต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมนะ คนที่เกี่ยวข้องกฎขึ้นของลูกค้าการคุ้มครองถูกรับเลี้ยงในขนาดใหญ่จำนวนของประเทศ