การประชุมกับทนายความ

ประชุมกับทนาย ของระบวนการยุติธรรมเป็นกว้างมากและบ่อยครั้ง นั่นคนที่ไม่ได้หมั้นกันในของมันเรียนขั้นเรื่องยากที่จะแก้ปัญหาโดยอิสระจากกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับถูกกฏหมายสนาม ต้องโดยอิสระจากกันค้นหาที่จำเป็นต้องใช้เอกสารที่ค่อนข้าง เพราะคุณต้องเลื่อนผ่านเรื่องใหญ่จำนวนของเอกสารต่างๆ แต่ต้องหนีไปเพื่อทนายเมื่อไหร่ที่ความต้องการ นค่อนข้าค่อนข้างที่จะแพงหน่อย ปล่อคำแนะนำทางกฎหมาย ยังไงในกรณีนี้ให้ทำอย่างไร