การประชุมทนายความ

ประชุม วันนี้ที่สุด ปัญหาคือ และ ถูกกฏหมายความช่วยเหลือนะ เกือบทุกวันมันมีเหตุการณ์ที่คุณต้องการความช่วยเหลือของทนายที่จะสามารถ แนะนำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเรื่องนั้นคือทางกฏหมายระชุมแน่นอนอิสระแล้ว เห็นด้วยที่ต้องจ่ายเงินสำหรับคำแนะนำซึ่งต่อการพัฒนาไม่ได้ต้องการอย่างน้อยก็โง่และไร้เหตุผล เพื่อให้คำแนะนำ»วิธีการตีความเรื่องกฏหมาย.»หรือ»สิ่งที่เป็นสิทธิมนุษย.»ไม่จำเป็นต้องจ่ายอะไรเลยในกรณีนี้ติดต่อทนายของคุณสำหรับการปรึกษากับคนอื่นไม่ใช่ แต่คือมันประโยชน์ทนายของประชุม