การรับน้องของเป็นตำรวจออดำเนินเรื่อ

ใน ฝึกซ้อมนั่นคือเรื่องแบบนั้นเป็นการรับน้องของเป็นตำรวจออดำเนินเรื่อง แน่นอน ของขั้นตอนนี้ต้องการการดำรงอยู่ของเจาะจงบนพื้นรายชื่อของซึ่งก็คือให้อยู่ใน ของปัจจุบัน น ในนั้นเป็นพื้นที่เดียวกันนี้เป็นตำรวจออดำเนินเรื่องพื้นที่โพรเซสถูกกำหนดโดยเฉพาะเรื่องเฟรมเวิร์กนะ นั่นคือสำหรับมัน มันคือต้องไม่เพียงแต่ต้องมีเอกสารคอนเฟิร์มลงคิว ของคดีแต่ก็เฉพาะบทสรุปมันร่นเข้ากันเวทีของดำเนินเรื่อง ทั้งหมดนี่คือเห็นได้ชัดว่าถูกระบุไว้ในที่เกี่ยวข้อง แสง อีกอย่างเป็นตำรวจของเป็นตำรวจออดำเนินเรื่อเป็นแบกออกมาก้าวต่อก้าวย ในเรื่องนั้น,กระบวนการทั้งหมดของจะถูกแบ่งออกเป็นแยกขั้น:ต่างหากต้องการที่จะโน้ตที่หลักการเป็นตำรวจออดำเนินเรื่องที่กระบวนการทั้งหมดของของดำเนินเรื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกพวกเขา ทุกหลักการสามารถถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม:สิทธิเสรีตามรัฐธรรมนูญนะ และโดยตรง เป็นตำรวจออดำเนินเรื่อง คนกลุ่มแรกถือว่าเป็นนายพล,เป็นเหมือนพวกหลักการปรับใช้กับทั้ง ของสังคม พวกนี้รวม:ข้าม เป็นหลักการนั้นได้ไตร่ตรองแต่ละหน่วยของกฎหมาย ดีแล้วตัวอย่างของมันตามหลักทฤษฎีคือคนสำคัญที่สุไปด้วยอะไรซักอย่างถูกกฏหมายดำเนินเรื่อยู่ในระดับชาติเรื่องภาษา ในการรับน้องของเป็นตำรวจออดำเนินเรื่องในแผ่นสมเหตุสมผลคือเรื่องให้แน่ใจว่ากฏ(หลักการน) กฎของ นคิดเอาเองว่าเป็นคนที่มีเต็มถูกต้องเก็บกวาดของทรัพย์สินของตัวเองในความรอบคอบโดยไม่ถูก เพื่อนที่สามงานปาร์ตี้ เมื่อรวบรวมคนหนี้ นะ จำเลยได้ที่ถูกต้องเพื่อรักษาทรัพย์สินหรือเงินทุนในที่น้อยที่สุดจำนวนมากต้องการที่จะปกปิดงค่าของการรักษาครอบครัว