การสนทนายองานโทรศัพท์สายด่วน

อิสระทนายความองานโทรศัพท์สายด่วน กฏคือส่วนหนึ่งของชีวิตของเรา แต่โชคร้ายไม่ใช่พวกเราทั้งหมคุ้นเคยกับทุกแง่มุมของกฏดังนั้นบ่อยนักที่เราไม่รู้ว่าต้องทำอะไรอยู่ให้สถานการณ์