การสูญเสียของพาสปอร์ต

คุณควรจะทันทีรายงานผู้เสียพาสปอร์ตต้อง ต้องจ้างนะ นมันไม่ลงนามในมีส่วนตัวแปลภาษาบริษัทหรือ น ไม่เพียงพองเอกสารอาจจะส่งผลให้คนที่ไม่ใช่การยอมรับของโปรแกรมของคุณ. คุณอาจจะต้องการเพื่อให้เพิ่มเติมเอกสารที่จะสนับสนุนโปรแกรมของคุณ