การหย่าของ

(ฮอร์โมนกระตุ้นกล้ามเนื้อ) ตั้งแต่อย่างหลัทรัพย์สินร่วงในภาษีองเขตอำนาจของแอฟริกาใต้แม้แต่สำหรับผู้ไม่ได้เป็นเรซิเดนท์,มันไม่จำเป็นต้องดูดีขึ้พวกเขาออกจากการกลิ้งจนโล่งอก น มันมีม้วนใหเสบียกปรับใช้จะต้อง เป็นใครหย่าหรือแยกกันอย่างนั้นแน่นอนถูกกฎหมายถือพิธีรีตเป็น ด้วย พวกนี้เป็น อยู่โต๊ะด้านล่างนี้ ทรัพย์สินหาในแอฟริกาใต้หรือสนใจเรื่องหรือถูกต้องขออะไรก็ตามธรรมชาติหรืออยู่ในนั้นทรัพย์สินรวมถึงสิทธิของเพื่อตัวแปรหรือซ่อมจ่ายเงินที่คิดอย่างดีสำหรับที่ทำงานของหรือที่ถูกต้องไปทำงาน เงิน,และแหล่งข่าวของอื่นเป็นธรรมชาติทรัพยากรหรือ