การเปิดการบัญชีผู้ใช้สำหรับส่วนตัวผู้ประกอบกา

(ฮอร์โมนกระตุ้นกล้ามเนื้อ) ต้องเปิดบัญชีผู้ใช้ปัจจุบันอยู่ในระดับชาติของเงินตราให้เป็นปัจเจกบุคคลผู้ประกอบกายเอกสารต่อไปนี้:โปรแกรมที่จะเปิดปัจจุบันบัญชีผู้ใช้เนื่องจากรูปแบบเซ็นกำกับโดยเป็นคนธรรมชาติ-ผู้ประกอบกา(โปรแกรมแบบฟอร์ได้รับจากผู้มีอำนาจคนของธนาคารน) ลายเซ็นในบัญชีผู้ใช้โปรแกรมคงถูกถอดรหัสกับ บ่งชี้ถึงพื้นฐานของนามสกุลและชื่อย่อขอเหมือนกับชื่อที่มีลายเซ็นอยู่ในบบัตรลายเซ็นนะ ถ้าผู้ประกอบกาจะไม่มีการใช้จ้างแรงงานต้องได้รับความจริงที่ว่ามันจะไม่มีการใช้จ้างแรงงานในโปรแกรมสำหรับการเปิดบัญชีผู้ใช้ปัจจุบันใน’เพิ่มเติมข้อมูล’ได้ สำเนาของเอกสารยืนยันเป็นปัจเจกบุคคล-ผู้ประกอบการจดทะเบียนในรัฐภาษีให้บริการ ใบโดยอำนาจซึ่งเรือเอกสารหรือโดย หรือโดยครับอนุญาตเจ้าหน้าที่ของธนาคารคัดลอกของหลักฐานขอลงทะเบียนของธรรมชาติคน-ผู้ประกอบกายู่ที่เกี่ยวข้องร่างกายของกองทุนบำเหน็จบำนาญของยูเครนมีใบศพนั่นเรือนหรือ หรือเซ็นกำกับโดยผู้มีอำนาจหน้าที่ของธนาคารสองคนสำเนาของบัตรลายเซ็นเนื่องจากรูปแบบ รับอนุญาตหรือคนของธนาคาร ถ้าเจ้าของบัญชีเชื่อถือออกจากการคำนวออกจากบัญชีผู้ใช้ปัจจุบันเพื่อคนอื่นอีก,บบัตรลายเซ็นคนธรรมเนียมณ์โดย น