ของการประมวลผล

เป็น ของการประมวลผล(ยังรู้จักเป็นการประมวลผล)เป็นคำสั่งศาลให้ไปอยู่ในบังคับให้เป็นการตัดสินใจของครอบครได้รับโดยโจทก์จากตัวเองต่อศาลด้วย ตอนที่ เป็น ของการประมวลผลเป็นองศาลปกติแล้วจะสั่งนายอำเภอหรืออื่นที่คล้ายกันทางการที่จะพาครอบครองทรัพย์สินเป็นเจ้าของโดยเป็นการตัดสินใจ น เช่นทรัพย์สินจะบ่อยแค่นั้นถูกขายในเป็นนายอำเภอขายและ กัดการโจทก์แล้วในบางส่วนหรือได้รับความรู้สึกพอใจแบบเต็มของการตัดสินใจ มันคือโดยทั่วไปแล้วพิจารณา สำหรับนายอำเภอเพียงที่จะพาครอบครเงินจากฝ่ายจำเลยคือบัญชีธนาคาร