ของคุณถูกจำกัดบริษัท

บริษัทจะหยุดทำธุรกิจและ คนอื่น บริษัทจะไม่มีอยู่ครั้งนึงมันได้ถูกเคลื่อนย้ายออกไปแล้(‘ขังออก’)มาจากบริษัทเครื่องจ่ายเงินที่บริษัทที่บ้านนะ ตอนที่คุณ เป็นบริษัทของมันน้อยมันก็ช่วยรักษาใช้จ่ายของมันหนี้สินของพวกเรา มีเงินเหลือไปในผู้ถือหุ้นราย คุณจะต้องการการตรวจสอบเพื่อเข้าใช้งานของบริษัทบัญชีธนาคาร