ขอบเขตของเจ้าหน้าที่คืออำนาจตามกฎหมายตรงกับห้องสมุดกฏหมาย

เจ้าหน้าที่คือใครบางคนที่เห็นด้วยจะเป็นตัวแทนของคนอื่นเรียกว่าผอ