ข้อตกลงการขายรูปแบบอิสระการขายสัญญา(เรา)กฎหมาย

ขายของข้อตกลงเหมือนกันที่รู้จักเป็นขายสัญญาหรือการขายของสินค้าที่สัญญา,ที่ใช้สำหรับกำหนดเงื่อนไขของการต่อรองระหว่างสองคนงานปาร์ตี้ ตอนที่กำลังสร้างของคุณขายข้อตกลง,เห็นได้ชัดว่าบรรยายรายการแล้วหรือบริการ