ความมั่งคั่งภาษี

ความมั่งคั่งภาษีเป็นภาษีจากตลาดค่าของทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของ ถึงแม้ว่าหลายพัฒนาประเทศเลือกภาษีความมั่งคั่ง,สหรัฐอเมริกาได้โดยปกติแล้ว รายได้ ความมั่งคั่งภาษีคือ บความมั่งคั่งถูกสิงโดยบุคคลในประเทศ คนภาษีคืนของคนรู้จักซึ่งเป็นทรัพย์สินลบ น พวกทรัพย์สินรวม,แต่ยังไม่มีข้อจำกัดเพื่อเงินสด,เงินฝากธนาคาร,ส่วนแบ่งซ่อมทรัพย์สินส่วนตัวรถ ค่าของจริงของทรัพย์สินแผนเงินบำนาญ,เงินเงินทุนเจ้าของกำลังยุ่งอยู่กับบ้านและเชื่อใจได้ เป็นโฆษณา ภาษีบอสังหาริมทรัพย์และการ ภาษีอยู่ทางการเงินทรัพย์สินทั้งสองตัวอย่างของความมั่งคั่งภาษีนะ ฝรั่งเศสโปรตุเกสและสเปนเป็นตัวอย่างของประเทศกับความร่ำรวยจ่ายภาษีถูกต้อง ในฝรั่งเศส มันมีความมั่งคั่งภาษีหมวกอยู่ในสถานที่นั้นเพื่อเป็นหลักประกันว่าทั้งหมดภาษีไม่ทันทั้งหม ของรายได้ ไม่ใช่ทั้งประเทศต้องประเภทของภาษีอออสเตรียต่อมาเดนมาร์ก,เยอรมัน,สวีเดน,สเปน,ฟินแลนด์,ไอซ์แลนด์น่ะสิและลักเซมเบิร์กมี มันเมื่อปีก่อน สหรัฐอเมริกาไม่ได้รบกวนความร่ำรวยของภาษีแต่ต้องการรายได้และทรัพย์สินจ่ายภาษีถูกต้อง บางอย่าคิดว่าทรัพย์สินภาษีเป็นรูปแบบของความร่ำรวยของภาษีแต่ทางรัฐบาลจ่ายภาษีถูกเดียวกับทรัพย์สินปีจอปีที่แล้ว ในลูกเล่นเป็นความมั่งคั่งภาษี ที่ หุ้นของของคุณซื้อพลัง,และเป็นภาษีรายได้ นการไหลเวียนของทรัพย์สินหรือเปลี่ยนในหุ้นของ ปล่อยให้เป็นดูเป็นตัวอย่างของความร่ำรวยภาษี อกจากรายได้ภาษีนะ ถือว่าเป็นโสด ได้เหรียญ, ทุกปีเดินตรงและตกอยู่ใน ภาษีวงเล็บนะ ของภาษีต้องรับผิดสำหรับปีนี้จะเป็น ดอลล่าร์, ดอลล่าร์, น แต่อะไรถ้ารัฐบาลของเขาอยู่ในประเทศภาษีความมั่งคั่ง,แทนที่รายได้ ถ้าเขา เปลือคือดอลล่าร์, และความร่ำรวยภาษีคือ อง ของภาษีหนี้ให้กับปีนี้จะเป็น ดอลล่าร์, ดอลล่าร์, น ในความเป็นจริงความมั่งคั่งภาษีการเต้นไม่ได้มอปลาย»คนนี้นะ ในฝรั่งเศสด้วยตัวอย่างเช่นความมั่งคั่งภาษีเดียวที่มารถใช้กับ ทรัพย์สินมีค่ามากกว่านั้น, น ถ้าค่าของทรัพย์สินหล่นระหว่าง, และ, มันเป็นเรื่องต้องเป็น. น ในสเปน,เป็นเรซิเดนท์ก็คือรับผลกระทบจากความมั่งคั่งภาษีซึ่งช่วงจาก. ที่ ถ้าคุณค่าของเขาหรือเธอไปทั่วโลกทรัพย์สินเหนือ, น ความมั่งคั่งภาษีเป็นที่ถูกใช้โดยรัฐบาล อยู่ในความหมายของ ระกันสังคม โดยงลดจำน อยู่ในความมั่งคั่ง น ในขณะที่ เชื่อเรื่องนี้ภาษี ความเท่าเทียม,พวกนักวิจารณ์ของรัฐนั้นมัน ของความมั่งคั่งซึ่งคิดว่าจะขับรถทางเศรษฐกิจการเจริญเติบโต. มีปัญหากับความมั่งคั่งภาษีนั่นมันก็ยังมารถใช้กับคนที่ได้รับรายได้น้อยแต่มีสูงค่าทรัพย์สิอย่างเช่นนกลับบ้าน ตัวอย่างเช่นเป็นเจ้าของฟาร์ม(น่ารักอ่ะ)ที่ได้น้อยแต่ดินแดนของใครเป็นคนที่ลที่มีคุณค่าของอาจจะมีปัญหามากขึ้นกับเงินที่จ่ายเงินที่จ่ายภาษีถูกต้อง